Masni spektrometer LTQ Orbitrap XL ETD | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

IJS Oprema

ID: 9617

Ime: Masni spektrometer LTQ Orbitrap XL ETD

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: B1

Leto nabave: 2010

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 136,37

Skrbnik opreme: Marko Fonović

E pošta skrbnika: Marko.Fonovic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 901 938,00

Opis/namembnost : Oprema se uporablja za kvantitativno in kvalitativno analizo proteiniv v kompleksnih bioloških vzorcih.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page