IJS Oprema

ID: 9638

Ime: Mikro LC sistem za zbiranje in nanašanje frakcij

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: B2

Leto nabave: 2008

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 39.23

Skrbnik opreme: Igor Križaj

E pošta skrbnika: Igor.Krizaj@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 76263.84

Opis/namembnost : Sistem za tekočinsko kromatorgrafijo, namenjen separaciji bioloških molekul na osnovi razlik molekul po masi, električnem naboju, biološki afiniteti in adsorbcijskih lastnostih pri višjem tlaku (FPLC/HPLC). Fotometrična detekcija, avtomatsko zbiranje frakcij

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page