IJS Oprema

ID: 9849

Ime: Mikroskop na atomsko silo

Tip: Mikroskopija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K7

Leto nabave: 2007

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 51.86

Skrbnik opreme: Spomenka Kobe

E pošta skrbnika: Spomenka.Kobe@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 183609

Opis/namembnost : Oprema je namenjena za merjenje lokalnih lastnosti materialov, kot sta morfologija ali magnetno polje, s pomočjo sonde, ki se nahaja zelo blizu površine. Omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page