IJS Oprema

ID: 9894

Ime: Mikrovalovni sistem za razklope in ekstrakcije

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: O2

Leto nabave: 2008

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 36.3

Skrbnik opreme: Milena Horvat

E pošta skrbnika: Milena.Horvat@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 51327

Opis/namembnost : Mikrovalovni sistem je namenjen za razkroj in ekstrakcije večjega števila tako anorganskih kot organskih vzorcev.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page