IJS Oprema

ID: 9623

Ime: Nadgradnja mikroskopa Olympus

Tip: Mikroskopija

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: B1

Leto nabave: 2010

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Boris Turk

E pošta skrbnika: Boris.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 28390.84

Opis/namembnost : Da bi pod mikroskopom celice ohranile svoje značilnosti, jih moramo gojiti ter jih mikroskopirati pri optimalnih in kontroliranih pogojih, t. j. vzdrževati moramo primerno temperaturo, vsebnost ogljikovega dioksida ter s tem povezano stopnjo kislosti (pH gojišča) ter primerno vlažnost. Za vzdrževanje omenjenih delovnih pogojev med samim potekom mikroskopiranja, mora biti v ta namen na mikroskop pritrjena inkubacijska komora, prirejena tipu mikroskopa, ki vzdržuje optimalne pogoje za rast celic, hkrati pa mora omogočiti operaterju vso potrebno manipulacijo vzorca. Kontrola temperature poteka s pomočjo toplega zraka, ki prihaja iz ločene grelne enote ter nato kroži znotraj inkubacijeske komore.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page