IJS Oprema

ID: 9797

Ime: NADRGRADNJA DISTRIBUIRANEGA RAČUNSKEGA VOZLIŠČA SIGNET ZA HTC

Tip: Detektorji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F9

Leto nabave: 2016

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 46.71

Skrbnik opreme: Dejan Lesjak

E pošta skrbnika: Dejan.Lesjak@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 250000

Opis/namembnost : Oprema je namenjena izvajanju računskih nalog in shranjevanju podatkov pri mednarodnih eksperimentih ATLAS, Pierre Auger in Belle. Po dogovoru je na voljo tudi slovenskim raziskovalnim in akademskim ustanovam.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page