IJS Oprema

ID: 9720

Ime: Naprava za funkcionalizacijo površin novih materialov

Tip: Oprema za obdelovanje površin

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F4

Leto nabave: 2007

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 47.35

Skrbnik opreme: Janez Kovač

E pošta skrbnika: Janez.Kovac@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 145260

Opis/namembnost : Naprava omogoča pripravo tankih večkomponentnih anorganskih in organskih plasti z naparevanjem v vakuumu z namenom študija osnovnih procesov med rastjo tankih plasti in interakcijo s podlago, kakor tudi funkcionalizacijo površin. Omogočena je toplotna obdelava tankih plasti, obdelava z ionskimi curki in funkcionalizacija površin s plazmo. Naprava je direktno povezana z XPS spektrometrom za karakterizacijo obdelanih površin in nanesenih tankih plasti brez izpostave zračni atmosferi.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page