IJS Oprema

ID: 9713

Ime: Naprava za merjenje oprijemljivosti prevlek

Tip: Oprema za obdelovanje površin

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: F3

Leto nabave: 2011

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60

Skrbnik opreme: Peter Panjan

E pošta skrbnika: Peter.Panjan@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 78358

Opis/namembnost : Merilnik razenja se uporablja za ovrednotenje adhezije (oprijemljivosti) tankih plasti. Z diamantno konico razimo po površini vzorca z vnaprej določeno obremenitvijo (ali naraščajočo obrementivijo). Med meritvijo se beležijo naslednji parametri: sila razenja, koeficient razenja, trenutna globina razenja in akustična emisija. Po končanem postopku razenja izvedemo še naknadno analizo, ki vključuje: trajna globina raze, zajem optične slike celotne raze in vizualna določitev kritičnih obremenitev. Konfiguracija opreme je še posebej primerna za analizo nanoplastnih in nanokompozitnih trdih prevlek.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page