IJS Oprema

ID: 9706

Ime: Naprava za merjenje triboloških lastnosti prevlek

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: F3

Leto nabave: 2011

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60

Skrbnik opreme: Peter Panjan

E pošta skrbnika: Peter.Panjan@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 87358

Opis/namembnost : Tribometer se uporablja za ovrednotenje trenja in obrabe. V osnovni konfiguraciji gre za standardni sistem »pin-on-disk« (konica na disku), kjer je disk vzorec, konica pa standardna kroglica. Med meritvijo se beleži koeficient trenja kot funkcija časa. Po končani meritvi izmerimo presek preko nastale raze s profilometrom (ni del te opreme). Z uporabo teh podatkov izračunamo stopnjo obrabe. Izvajamo lahko tudi zahtevnejše analize obrabe z ostalimi tehnikami (optična mikroskopija, SEM, EDS itd.). Konfiguracija tribometra je bistvena za karakterizacijo triboloških lastnosti trdih prevlek, s posebnim poudarkom na tistih z nizko obrabo, kot so nanostrutkurne trde prevleke.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page