IJS Oprema

ID: 9677

Ime: Oprema za zajemanja in semantično analizo multimedijskih podatkov

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E8

Leto nabave: 2008

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 73.79

Skrbnik opreme: Nada Lavrač

E pošta skrbnika: Nada.Lavrac@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 148000

Opis/namembnost : Zajemanje, shranjevanje, obdelava in semantični analiza velikih količin podatkov. Poudarek je na multimedijskih vsebinah (analiza slik in videa), tekstovnih in spletnih vsebinah in zbirkah strukturiranih podatkov.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page