IJS Oprema

ID: 9656

Ime: Optični merilni sistem za analizo gibanja

Tip: Robotika

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E1

Leto nabave: 2004

Področje KET: Napredne proizvodnje tehnologije

Cena za uporabo (EUR/h): 41.11

Skrbnik opreme: Leon Žlajpah

E pošta skrbnika: Leon.Zlajpah@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 92262.75

Opis/namembnost : 3D merjenje gibanja pri človeku z natančnostjo pod 1 mm s šestimi kamerami, volumen merjenja do 10 m3, frekvenca meritve do 100 Hz. Meritev se izvaja s pomočjo odsevnikov )markerjev=, ki jih nalepimo na točko, ki jo želimo opazovati.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page