IJS Oprema

ID: 9869

Ime: OPTICNI MIKROSKOP OPTON

Tip: Mikroskopija

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 1991

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Stojan Žigon

E pošta skrbnika: Stojan.Zigon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page