IJS Oprema

ID: 9888

Ime: Plinski kromatograf z masnoselektivnim detektorjem MS/MS načinom delovanja

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: O2

Leto nabave: 2010

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 48.47

Skrbnik opreme: Ester Heath

E pošta skrbnika: Ester.Sepic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 149885.1

Opis/namembnost : Analiza organskih onesnažil v okoljskih vzorcih

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page