IJS Oprema

ID: 9865

Ime: Praškovni rentgenski difraktometer

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K9

Leto nabave: 2002

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 46.04

Skrbnik opreme: Srečo Davor Škapin

E pošta skrbnika: Sreco.Skapin@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 134161.38

Opis/namembnost : Praškovna rentgenska analiza

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page