IJS Oprema

ID: 9669

Ime: Računalniška in merilna oprema za upravljanje in diagnosticiranje kompleksnih sistemov

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E2

Leto nabave: 2004

Področje KET: Napredne proizvodnje tehnologije

Cena za uporabo (EUR/h): 36.79

Skrbnik opreme: Gregor Dolanc

E pošta skrbnika: gregor.dolanc@ijs.si 

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 55467.4

Opis/namembnost : Meritve akustičnih signalov in vibracij; računalniški zajem in analiza električnih signalov

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page