IJS Oprema

ID: 9683

Ime: Računalniška oprema za razvoj inteligentnih internetnih storitev

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E9

Leto nabave: 2003

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 40.82

Skrbnik opreme: Matjaž Gams

E pošta skrbnika: Matjaz.Gams@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 89787.63

Opis/namembnost : Oprema je obsegala v mrežo povezane strežnike, namizne in prenosne računalnike, periferne in mobilne naprave ter pripadajočo programsko opremo. Namenjena je bila raziskavam in razvoju metod za podporo inteligentnih internetnih storitev, ki so računsko in pomnilniško zahtevne. Uporabljena je bila za dostopanje do informacij na globalnem omrežju, iskanje zakonitosti v velikih porazdeljenih zbirkah podatkov in podpori govornih komunikacij.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page