IJS Oprema

ID: 9685

Ime: Računalniška oprema za razvoj porazdeljenih inteligentnih sistemov

Tip: Računalništvo

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E9

Leto nabave: 2004

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 42.47

Skrbnik opreme: Matjaž Gams

E pošta skrbnika: Matjaz.Gams@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 103792.37

Opis/namembnost : Oprema je obsegala v mrežo povezane strežnike, namizne in prenosne računalnike, periferne in mobilne naprave ter pripadajočo programsko opremo. Namenjena je bila raziskavam in razvoju metod porazdeljenih inteligentnih sistemov. Z njo smo izvajali raziskovalne in razvojne projekte na področjih strojnega učenja, odkrivanja zakonitosti v podatkih, večagentnih sistemov, semantičnega spleta, evolucijskega računanja in jezikovnih tehnologij.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page