IJS Oprema

ID: 9903

Ime: RAČUNALNIŠKI SISTEM HPC

Tip: Računalništvo

Lastnik:

Odsek: R4

Leto nabave: 2014

Področje KET: Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Sandi Cimerman

E pošta skrbnika: Sandi.Cimerman@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page