IJS Oprema

ID: 9660

Ime: ROBOT VECNAMENSKI

Tip: Robotika

Lastnik:

Odsek: E1

Leto nabave: 2002

Področje KET: Napredne proizvodnje tehnologije

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Bojan Nemec

E pošta skrbnika: Bojan.Nemec@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page