IJS Oprema

ID: 9895

Ime: SCINTILACIJSKI STEVEC PACARD

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik:

Odsek: O2

Leto nabave: 1999

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Barbara Svetek

E pošta skrbnika: Barbara.Svetek@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost : Priprava za ugotavljanje ionizirajočih delcev 

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page