IJS Oprema

ID: 9776

Ime: Sistem za ekscitacijsko spektroskopijo neravnovesnih pojavov

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F7

Leto nabave: 2008

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 67.91

Skrbnik opreme: Dragan Mihailović

E pošta skrbnika: Dragan.Mihailovic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 320000

Opis/namembnost : Razširitev območja dosegljivih experimentalnih parametrov pri ekscitacijski spektroskopiji neravnovesnih pojavov in uvedba novih metod za analizo neravnovesnih sprememb elektronskih stanj in strukture z izboljšano površinsko občutljivostjo.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page