IJS Oprema

ID: 9747

Ime: Sistem za fluorescenčno mikrospektroskopijo

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2007

Področje KET: Industrijska biotehnologija
Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): 47.58

Skrbnik opreme: Janez Štrancar

E pošta skrbnika: Janez.Strancar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 147200

Opis/namembnost : Oprema je namenjena raziskovanju celic in interakcij v bioloških sistemih s pomočjo fluorescenčne konfokalne mikrospektroskopije in omogoča zajem fluorescenčnega emisijskega spektra (spektralna ločljivost nekaj nm) znotraj posameznih slikovnih elementov 3D slike ločljivosti 180 nm x 180 nm x 450 nm s časovno ločljivostjo 10 ms. Za raziskave ni potrebna fiksacija biološkega materiala, ker sistem omogoča tudi in-vitro poskuse na vitalnih celičnih linijah direktno v gojilnih posodah z ultra-tankim dnom.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page