IJS Oprema

ID: 9792

Ime: SISTEM ZA GAMA SPEKTROMETRIJO

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: F8

Leto nabave: 2017

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Vladimir Radulović

E pošta skrbnika: Vladimir.Radulovic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page