IJS Oprema

ID: 9783

Ime: Sistem za lasersko mikrostrukturiranje in analizo tankoplastnih struktur

Tip: Laserji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F7

Leto nabave: 2011

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 45.066192941176

Skrbnik opreme: Dragan Mihailović

E pošta skrbnika: dragan.mihailovic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 216802.64

Opis/namembnost : Hitra prototipna izdelava natančnih mikrostrukur s pomočjo direktne laserske fotolitografije. Karakterizacija tankoplastnih struktur.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page