IJS Oprema

ID: 9736

Ime: Sistem za manipulacijo mikrobnih površin

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2007

Področje KET: Nanotehnologija
Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 40.82

Skrbnik opreme: Janez Štrancar

E pošta skrbnika: Janez.Strancar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 89750

Opis/namembnost : Oprema je namenjena gojenju nenevarnih mikrobov za študij interakcije z nanomateriali s pomočjo magnetnih resonanc in mikrospektroskopij; še posebej za tiste namene, kjer mora biti kraj gojenja v neposredni bližini navedene eksperimentalne opreme. Oprema je specializirana za gojenje bakterij v tekočih gojiščih in zadošča osnovnim varnostnim standardom.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page