IJS Oprema

ID: 9738

Ime: Sistem za visokotemperaturno dielektrično karakterizacijo

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2007

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 37.92

Skrbnik opreme: Vid Bobnar

E pošta skrbnika: Vid.Bobnar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 65087

Opis/namembnost : Oprema je namenjena za meritve dielektričnih lastnosti snovi pri visokih temperaturah, do 1000K

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page