IJS Oprema

ID: 9754

Ime: Spektrograf z detektorjem

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: F5

Leto nabave: 2013

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60

Skrbnik opreme: Igor Muševič

E pošta skrbnika: Igor.Musevic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 49761

Opis/namembnost : Optični spektrograf s kamero za bližnje infrardeče področje od 800 nm do 1700 nm. Spektrograf s kamero je vgrajen v obstoječi optični spektrografski sistem, ki je zgrajen okoli laserske pincete in trenutno omogoča spektralno analizo izsevane svetlobe v vidnem območju od 400 nm do 950 nm. Z vgradnjo dodatnega optičnega spektrografa in kamere za bližnje IR področje se poveča spektralni obseg merilnega instrumenta za istočasni zajem in analizo spektra izsevane svetlobe v področju od 400 nm do 1700 nm.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page