IJS Oprema

ID: 9740

Ime: SPEKTROMETER EPR IN PRIBOR

Tip: Spektrometrija

Lastnik:

Odsek: F5

Leto nabave: 1991

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Janez Štrancar

E pošta skrbnika: Janez.Strancar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page