IJS Oprema

ID: 9628

Ime: Spektrometer za cirkularni dihrI0zem (CD) in hitro mešanje »stopped-flow

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: B1

Leto nabave: 2013

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Boris Turk

E pošta skrbnika: Boris.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 90144.47

Opis/namembnost : Spektrometer za cirkularni dihrI0zem (CD) z dodatki za hitro kinetiko: fluorescenca, absorbance in dodatkom za dvono mešanje “stopped-flow” kinetiko. Bonus: linearni dihrI0zem, anizotropija, IR meritve.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page