IJS Oprema

ID: 9700

Ime: ŠTEVEC QUANTULUS 1220-003

Tip: Detektorji

Lastnik:

Odsek: F2

Leto nabave: 2008

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Jasmina Kožar Logar

E pošta skrbnika: Jasmina.Logar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost : tekočinskoscintilacijski števec

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page