IJS Oprema

ID: 9779

Ime: Supervodni magnet z optičnim kriostatom

Tip: Magneti

Lastnik: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)

Odsek: F7

Leto nabave: 2012

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 60

Skrbnik opreme: Tomaž Mertelj

E pošta skrbnika: Tomaz.Mertelj@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 133375

Opis/namembnost : Superprevodni magnet omogoča optične meritve v prečnem in vzdolžnem magnetnem polju v magnetnem polju do 7 T v območju temperature 1.5-300K.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page