IJS Oprema

ID: 9861

Ime: Vektorski mrežni analizator

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: K8

Leto nabave: 2003

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 45.65

Skrbnik opreme: Darja Lisjak

E pošta skrbnika: Darja.Lisjak@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 130782.84

Opis/namembnost : Elektromagnetne meritve pri 0.04-40 GHz

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page