IJS Oprema

ID: 9771

Ime: Visokoenergetski sunkovni pikosekundni laser

Tip: Laserji

Lastnik: Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti

Odsek: F5

Leto nabave: 2012

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): Cena za uporabo raziskovalne opreme je skladna s priporočilom o zaračunavanju opreme.

Skrbnik opreme: Igor Muševič

E pošta skrbnika: Igor.Musevic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 81600

Opis/namembnost : Za raziskave dinamike na področju mikrolaserjev, optičnih mikroresonatorjev in fotonskih mikroelementov na osnovi mehke snovi.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page