IJS Oprema

ID: 9726

Ime: Vrstični tunelski mikroskop

Tip: Mikroskopija

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2005

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 55.01

Skrbnik opreme: Maja Remškar

E pošta skrbnika: Maja.Remskar@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 210353.14

Opis/namembnost : Fizika površin

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page