Pridobitev financiranja | Center for Technology Transfer and Innovation

 
Pomagamo pri pridobivanju financiranja in približujemo tehnologije zahtevam trga. Pomagamo iskati partnerje in financerje za nadaljnji razvoj tehnologije.
 
 

Projektne prijave na nacionalne in EU razpise


 

Zainteresiranim odsekom nudimo:
 

  • pomoč pri pripravi projektnih prijav;
  • pomoč pri pripravni posameznih delov projektnih prijav (npr. communication, dissemination, impact);
  • pomoč pri vložitvi projektnih prijav;
  • pomoč pri iskanju projektnih partnerjev in mednarodno promocijo aktivnosti odsekov preko mreže Enterprise Europe Network.

 
Preko mesečnega pregleda razpisov pošiljamo aktualne informacije o odprtih nacionalnih in EU razpisih. V kolikor bi želeli biti med prejemniki pregleda razpisov tudi vi, nam pišite na tehnologije@ijs.si.
 
 
Pregled razpisov
 
 

Financiranje projektov za sodelovanje z gospodarstvom

Nudimo pomoč pri pridobivanju financiranja projektov v sodelovanju z gospodarstvom, kar lahko poteka po različnih shemah financiranja:
 

Nacionalni programi
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Slovenski podjetniški sklad
SPIRIT Slovenija
Zavod RS za šolstvo

EU programi
7. okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj
Ambient Assisted Living (AAL)
COST – Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji
Eco-Innovation
Erasmus za mlade podjetnike
Eureka
Eurostars
HORIZON 2020 – OBZORJE 2020
Kultura
Life+
Marco Polo II
Media 2007
Program za konkurenčnost in inovativnost
Programi Centra EU-Japonska
Programi usposabljanja vodilnih delavcev: Japonska in Koreja
PROGRESS
Varnejši internet
Vrata na Japonsko
Vseživljenjsko učenje

 

Tvegani kapital

Mladim podjetjem z velikim potencialom za rast je na voljo tudi financiranje s tveganim kapitalom. Med organizacijami, ki ponujajo tovrstno financiranje, velja izpostaviti predvsem Poslovne angele Slovenije, RSG Kapital, DTK Murka d.o.o., META Ingenium d.o.o., S.T. Hammer d.o.o. in EuroQuity.