IJS Oprema

ID: 9820

Ime: Aparatura za visokotlačno kromatografijo, računalnik Dell Optex 755 USFF, TP Link TL-SG1008D 10/100/1000 8-port, D-link USB

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: K3

Leto nabave: 2011

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Stojan Stavber

E pošta skrbnika: Stojan.Stavber@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 37664.71

Opis/namembnost : HPLC sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo se uporablja za analitiko posebnih organskih spojin: težko hlapnih in termolabilnih spojin.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page