IJS Oprema

ID: 9626

Ime: Čitalec mikrotiterskih plošč Tecan

Tip: Spektrometrija

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: B1

Leto nabave: 2012

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Boris Turk

E pošta skrbnika: Boris.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 68999.18

Opis/namembnost : Čitalec mikrotiterskih ploščic se uporablja na več stopnjah naših raziskav: za osnovno kvalitativno in kvantitativno spektralno analizo makromolekul, za analizo sprememb v različnih celičnih procesih v živih celicah in analizo specifičnih interakcij med makromolekulami.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page