IJS Oprema

ID: 9690

Ime: Detekcijski sistem s hlajeno CCD-kamero

Tip: Detektorji

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F2

Leto nabave: 2001

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): 37.95

Skrbnik opreme: Primož Pelicon

E pošta skrbnika: Primoz.Pelicon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 65391.41

Opis/namembnost : Termoelektrično hlajen CCD detektor je sestavni del visokoločljivega spektrometra rentgenskih žarkov. Omogoča pozicijsko občutljivo detekcijo rentgenskih fotonov v energijskem področju 1 - 10 keV.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page