IJS Oprema

ID: 9698

Ime: DETEKTOR LB 1231

Tip: Detektorji

Lastnik:

Odsek: F2

Leto nabave: 2005

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Matej Lipoglavšek

E pošta skrbnika: Matej.Lipoglavsek@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page