IJS Oprema

ID: 9741

Ime: Dodatki za optično detekcijo elektronske in jedrske magnetne resonance

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2002

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h): 35.1

Skrbnik opreme: Denis Arčon

E pošta skrbnika: Denis.Arcon@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 41105.3

Opis/namembnost : Določitev fizikalno-kemijskih lastnosti trdnih in tekočih snovi

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page