IJS Oprema

ID: 9668

Ime: Eksperimentalni energetski sistem s PEM gorivno celico

Tip: Ostala oprema

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: E2

Leto nabave: 2007

Področje KET: Napredne proizvodnje tehnologije

Cena za uporabo (EUR/h): 47.67

Skrbnik opreme: Gregor Dolanc

E pošta skrbnika: gregor.dolanc@ijs.si 

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 148000

Opis/namembnost : Eksperimentalni sistem sestavlja 1kW PEM gorivne celice, viri vodika, hranilnik vodika, elektronsko breme in kontrolni sistem za nadzor in vodenje. Sistem je namenjen testiranju različnih podsklopov, ki se uporabljajo pri gradnji sistemov, ki kot energetski vir uporabljajo PEM gorivne celice.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page