IJS Oprema

ID: 9778

Ime: Femtosekundni sistem za mešanje optičnih frekvenc

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F7

Leto nabave: 2002

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 46.92

Skrbnik opreme: Dragan Mihailović

E pošta skrbnika: Dragan.Mihailovic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 141575.19

Opis/namembnost : Osnovna sestavna komponenta sistema za mešanje optičnih frekvenc.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page