IJS Oprema

ID: 9699

Ime: GERMANIJEV POLPREVODNISKI DETE

Tip: Detektorji

Lastnik:

Odsek: F2

Leto nabave: 1999

Področje KET: Fotonika

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Branko Vodenik

E pošta skrbnika: Branko.Vodenik@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page