IJS Oprema

ID: 9822

Ime: HR TEM mikroskop

Tip: Mikroskopija

Lastnik: CENTER ODLIČNOSTI NIZKOOGLJIČNE TEHNOLOGIJE

Odsek: K5

Leto nabave: 2013

Področje KET: Napredni materiali
Mikro- in nano-elektronika

Cena za uporabo (EUR/h): 400

Skrbnik opreme: Goran Dražić

E pošta skrbnika: Goran.Drazic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 2277900

Opis/namembnost : Preiskovanje mikrostrukture na atomskem nivoju. Določanje kristalne strukture, kemijske sestave, načina vezave in oksidacijskih stanj. Določanje morfologije in velikosti nanodelcev, tomografija.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page