IJS Oprema

ID: 9625

Ime: ITC (Isothermal titration calorimetry)

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: B1

Leto nabave: 2012

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 22.35

Skrbnik opreme: Dušan Turk

E pošta skrbnika: Dusan.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 77992.32

Opis/namembnost : Proteinska mikrokalorimetrija temelji na meritvah toplote, ki se sprosti ali porabi v interakciji med proteini in ligandi

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page