Kristalizacijski robot | Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

IJS Oprema

ID: 9630

Ime: Kristalizacijski robot

Tip: Oprema za biološke in biokemijske raziskave

Lastnik: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji

Odsek: B1

Leto nabave: 2013

Področje KET: Industrijska biotehnologija

Cena za uporabo (EUR/h): 22,35

Skrbnik opreme: Dušan Turk

E pošta skrbnika: Dusan.Turk@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 77 689,20

Opis/namembnost : Kristalizacijski robot s sposobnostjo pipetiranja nanoliterskih volumnov.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page