IJS Oprema

ID: 11316

Ime: LABMASTER MCM-ZI-A

Tip: Ostala oprema

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F9

Leto nabave: 2019

Področje KET: Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Rok Pestotnik

E pošta skrbnika: Rok.Pestotnik@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 117999.34

Opis/namembnost :

HITRI OSCILOSKOP Z VELIKO PASOVNO ŠIRINO;
proizvajalec TELEDYNE LECROY; model LABMASTER
MCM-ZI-A, modul: LM10-36ZI-A, 36 GHz, 80 GS/s, 32
Mpts/Ch, 50 Ohm Input, Memory: 128 Mpt/Ch, 2,92
mm ProBus Adapter.


Inventarna številka IJS: 65412

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page