IJS Oprema

ID: 9789

Ime: LASER V6 VERDI

Tip: Laserji

Lastnik:

Odsek: F7

Leto nabave: 2003

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Dragan Mihailović

E pošta skrbnika: Dragan.Mihailovic@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page