IJS Oprema

ID: 9788

Ime: LASER VERDI 10

Tip: Laserji

Lastnik:

Odsek: F7

Leto nabave: 2002

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h):

Skrbnik opreme: Tomaž Mertelj

E pošta skrbnika: Tomaz.Mertelj@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR):

Opis/namembnost :

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page