IJS Oprema

ID: 9732

Ime: MAGNETOMETER SQUID

Tip: Fizikalno-kemijske analize

Lastnik: Institut "Jožef Stefan"

Odsek: F5

Leto nabave: 2016

Področje KET: Nanotehnologija
Napredni materiali

Cena za uporabo (EUR/h): 120

Skrbnik opreme: Janez Dolinšek

E pošta skrbnika: Jani.Dolinsek@ijs.si

Način najema opreme: Storitev izvaja raziskovalec IJS

Nabavna vrednost (EUR): 639376

Opis/namembnost : Osnova magnetometra je SQUID detektor, ki omogoča delovanje magnetometra v klasičnem načinu in kot VSM (»vibrating sample magnetometer«). Možno je meriti istosmerno (dc) magnetizacijo, izmenično (ac) magnetizacijo, magnetizacijske M(H) krivulje ter časovni razpad termoremanentne magnetizacije na dolgih časovnih skalah.

Inventarna številka IJS:

The sidebar you added has no widgets. Please add some from theWidgets Page